parallax background

Levererar byggrätter

Vi ser det som vår uppgift att skapa ny byggbar mark.

Fastighetsutveckling i riktigt tidiga skeden är en utmaning – men oerhört intressant. Projekt växer fram genom markförädling och därigenom får vi till en mix av hållbara bostäder, lokaler, samhällsservice och goda kommunikationer.

Allt ska mynna ut i en miljö där trygghet, trivsel och gemenskap är en självklarhet.

.......................................
Se referenser nedan

PRONORDICS VERKSAMHETER KAN BEFINNA SIG I TRE FASER:

PROJEKTIDÉER
Utveckling av projektidéer åt oss eller våra kunder

PÅGÅENDE PROJEKT
Förverkligande av projektidéer

FÖRVALTNING
Långsiktig fastighetsförvaltningPRONORDICS senaste projekt