parallax background

Med strävan att växa långsiktigt

Vi vill skapa en långsiktig fastighetsportfölj och vet vikten av att vara aktiva och närvarande ägare för att nå dit.

Idag finns våra fastigheter i Mälardalen och Gävle/Sandviken. Vår strävan är att växa långsiktigt i utvalda geografiska områden, bygga upp värdeskapande synergieffekter och utvecklas tillsammans med våra hyresgäster.

Vi skapar samhällsnytta.

PRONORDICS VERKSAMHETER KAN BEFINNA SIG I TRE FASER:

PROJEKTIDÉER
Utveckling av projektidéer åt oss eller våra kunder

PÅGÅENDE PROJEKT
Förverkligande av projektidéer

FÖRVALTNING
Långsiktig fastighetsförvaltning