Kreativa och innovativa fastighetsentreprenörer
som ser möjligheter där andra ser risker.

ProNordic arbetar gärna med helheten

Vi jobbar främst med att utveckla samhällsfastigheter, förvaltning, byggrätter med tillhörande infrastruktur. De flesta rådgivarna inom bygg- och fastighetsbranschen säger att man ska nischa sig på marknaden, vilket också har gjorts i stor utsträckning. Till sist kommer alla att ha specialiserat sig – så att bara helheten återstår. ProNordic arbetar gärna med helheten. Nedan våra tre affärsområden.

 

Våra tjänster – en stor del av det vi levererar är fastigheter för framtida generationer.

I vårt arbete måste vi förhålla oss till en allt mer föränderlig omvärld. Men med sunt förnuft, erfarenhet och gedigna kunskaper kommer man långt. Allt vi gör ska bidra till samhällsnytta.


   Fördelning

  • Utveckling av samhällsfastigheter/förvaltning30%
  • Utveckling av byggrätter50%
  • Engagemang i projekt med samhällsnytta10%
  • Arbetar med framtidsprojekt10%

Vi skapar samhällsnytta.

Pågående projekt

Här nedan några av de projekt som just nu är på gång

Genomförda projekt

Här nedan några av de projekt som vi genomfört de senaste året.

Tips på outvecklad mark! Ring 070-695 06 70


ELLER MEJLA
 

Intresserad att veta mer?

Telefon 018-12 82 00

Eller söker du någon specifik person på Pronordic, se kontaktuppgift nedan.

 
 

Personerna bakom

De olika projekten vi skapar ger under projekttiden arbetstillfällen. När husen väl är byggda och inflyttade så har det skapats arbetsplatser och bostäder för lång tid framöver. Det är vi glada för. Vi som skapar projekten är:

Jonas Andersson
Projektledare och ägare

Fredrik Söderberg
Projektledare och ägare

Göran Brocknäs
COO

Mari Trädgårdh
Ekonomi


Thomas Bergwall
Ekonomi

Mats Gustafsson
Fastighetschef

Marcus Ahlvin
Ekonomi

Olof Karlsson
Detaljplaner


Henric Björkman
Förvaltning

Benny Nilsson
Förvaltningsansvarig


Uppsalakontoret

 

Gävlekontoret