Pågående

Vårdboende, förskola och bostadsrätter i Uppsala, ca 500 lägenheter.